حضور موسسه بین المللی دیدبان عدالت در منطقه محروم زهکلوت

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با هدف محرومیت زدایی و توانمندسازی مناطق محروم و دور افتاده با انجام فعالیت های گوناگون دست به طراحی و تشکیل کادری متخصص از رشته ها و گرایشات مربوطه اعم از روانشناسی، مشاوره، کامپیوتر و زیباسازی زده است. با تشکیل تیم های تخصصی این موسسه فعالیت های اجرایی در راستای اهداف برنامه ریزی شده نیز آغاز شده است. از این رو از اواخر خرداد ماه سال 1397 با بررسی محل های ممکن برای برگزاری طرح  و انتخاب مقدماتی بخش زهکلوت در مرز بین سیستان و بلوچستان و کرمان، بررسی های جدی منطقه آغاز شد. پس از دو مرحله سفر شناسایی که منجر به آشنایی کامل با منطقه گردید و نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها بررسی شد، موسسه شروع به برنامه ریزی جهت اعزام تیم های تخصصی به منطقه در قالب اردوی جهادی در چند مرحله کرد، به صورت مقدماتی برای آمادگی جهت حرکت به سمت منطقه و تقویت تیم های تخصصی قبل از اعزام، کارگاه های تخصصی در موضوعات روانشناسی و مشاوره شکل گرفت و اولین مرحله ی این دوره طبق برنامه در اول آذرماه برگزار گردید.

با اعزام تیم موسسه بین المللی دیدبان عدالت به منطقه ی زهکلوت از روز اول فعالیت های موسسه آغاز شد. در روز اول تمام تیم موسسه به دنبال یافتن راه های ارتباط بهتر با مردم و دانش آموزان منطقه شروع به ارتباط گیری با نخبگان منطقه کرد تا بتواند با تاثیر گزاری بر نخبگان به صورت بلند مدت پویایی و رشد را در منطقه احیا کند. در روز دوم فعالیت تیم های مختلف موسسه در منطقه مستقر شدند و فعالیت های خود را آغاز کردند. تیم روانشناسی ضمن صحبت با معلمین و فعالین آموزشی مدارس گوناگون به توانمندسازی این قشر که الگوی مردمان آن منطقه هستند اقدام کرد.

تیم های دیگر موسسه بین المللی دیدبان عدالت هرکدام به وظایف خود با توجه به برنامه ریزی انجام شده پرداختند، مهمترین موضوعاتی که منطقه به آن نیاز داشت مباحث آموزشی و مشاوره ای بود و این کار با حداکثر ظرفیت پیگیری شد. همچنین لوازم الکترونیکی آموزشی مختلف در منطقه با کمک تیم تخصصی تعمیر و به روز رسانی شد.

همچنین تیم زیباسازیِ موسسه همگام با متخصصین روانشناسی جهت زیباسازی و فراهم ساختن بستر کار روانشناسان دست به فعالیت های ارزشمندی زدند.

با توجه به تحقیقات محلی انجام شده از منطقه و استقبال و هیجان مردم منطقه نسبت به فعالیت های تیم های مختلف آموزشی و روانشناسی موسسه بین المللی دیدبان عدالت، اینگونه فعالیتی در آن منطقه فاقد سابقه قبلی بوده و برای اولین بار است که انجام پذیرفته است، از این رو تجربیاتی که این موسسه کسب کرده است برای ادامه مسیر و آبادانی منطقه ارزشمند است.

امیدواریم با کمک تمامی دغدغه مندان و فعالین اجتماعی کشور، محرومیت زدایی و توانمندسازی با روشی نوین که موسسه بین المللی دیدبان عدالت پیشتاز آن است با سرعتی بیش از پیش ادامه یابد.