دست ساخته های من

موسسه بین المللی دیدبان عدالت به مناسبت فرا رسیدن سال نو و حمایت از مشاغل خانگی، نمایشگاه خیریه «...


روز جهانی صلح و دنیای پساکرونا

روز 21 سپتامبر (30 شهریور) با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل (1981) به عنوان روز جهانی صلح شناخته شد....


مورد_۹۳ توزیع بسته ارزاق معیشتی انجام شد

زمانی که وجودت در مسیر خدمت به خلق خدا قرار گرفت بدان مورد انتخاب خداوند قرار گرفته ا‌ی. به یاری خدا...


مورد_۹۵ قربانی ماه صفر انجام شد

با یاری خداوند و محبتهای همیشگی شما خیرین محترم قربانی این ماه روز چهارشنبه مصادف با اول ماه صفر...


image-1151
وبینار ماموریت صلح سازمان ملل و استانداردهای دوگانه

موسسه بین المللی دیدبان عدالت با همکاری موسسه مطالعات آمریکا و اروپا دانشگاه تهران، و سازمان سفیران انسان دوستی؛ به مناسبت راهپیمایی صلح در بوسنی در ایام بزرگداشت شهدای نسل کشی در سربرنیتسا برگزار می کند.

image-512
علمی‌پژوهشی

فعالیت های علمی و پژوهشی که پایه ی فعالیت های اجتماعی ماست در این قسمت طرح می گردد.

image-326
بین‌الملل

این بخش در راستای فعالیت انسان دوستانه‌ی جهانی فعال می‌باشد و اینجا بازنشر داده میشود

image-82
قرارگاه آماج

فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی های منطقه ای در این بخش تعریف می گردد.

image-81
خوبیِ‌بی‌بهانه

.محرومیت زدایی ، درمان ، ارزاق و فعالیت های خیریه در اینجا صورت میگردد

image-80
سنت حسنه

مسکن، جهیزیه و انواع وام های ازدواج در قسمت سنت حسنه مطرح میگردد.

image-79
هادیان زندگی

مشاوره، روان شناسی، مددکاری و فعالیت های گوناگون آموزشی با عنوان هادیان زندگی انجام می شود.